Agenci ubezpieczeniowiJak działamy

Zapewniamy pomoc i wsparcie merytoryczne na każdym etapie procesu podejmowania decyzji dotyczącej wyboru najkorzystniejszego ubezpieczenia. Od wstępnej analizy potrzeb, poprzez ustalenie zakresu ryzyk, przygotowanie zapytań ofertowych, aż po zidentyfikowanie najkorzystniejszego ubezpieczyciela – zawsze zwracamy uwagę  na gwarancje wypłaty odszkodowań, obniżanie kosztów i wysoki poziom usług.
 

Etap I.  Analiza potrzeb i ocena dotychczas realizowanych programów ubezpieczeń :

 • charakterystyka przedmiotu ubezpieczenia
 • analiza merytoryczna dotychczas posiadanej ochrony ubezpieczenia pod kątem zastosowanych ryzyk, klauzul dodatkowych oraz sum ubezpieczenia
 • zdefiniowanie najczęściej występujących zagrożeń
 • określenie dotychczasowej szkodowości Klienta

Etap II.  Wskazanie założeń do programu ubezpieczenia :

 • ustalenie zakresu ryzyka
 • określenie prawidłowej sumy ubezpieczenia dla każdego z ryzyk
 • określenie wysokości franszyz oraz udziałów własnych
 • ewentualne oględziny przedmiotu ubezpieczenia

Powyższe czynności wykonywane są na podstawie przekazanej nam przez Klienta dokumentacji, jak i bieżących informacji dotyczących m.in. posiadanego majątku, stosowanych zabezpieczeń (przeciwkradzieżowych, systemów gaśniczych, czujników ostrzegawczych, ochrony  itp.), jak i współpracy z podwykonawcami. Te ostatnie służą właściwemu ustaleniu podmiotu odpowiedzialnego za ewentualne szkody czy występujące zagrożenia, przy uwzględnieniu wszystkich czynników występujących wewnątrz i na zewnątrz obszaru działalności.

Etap III.  Przygotowanie zapytania ofertowego i rozpoznanie rynku :

 • przygotowanie zapytania ofertowego z uwzględnieniem wypracowanych wspólnie z Klientem oczekiwań co do zakresu ubezpieczenia
 • analiza i porównanie ogólnych warunków ubezpieczeń w zakresie poszczególnych ryzyk u wybranych ubezpieczycieli
 • zidentyfikowanie zakładów ubezpieczeń spełniających wymagane założenia
 • rozesłanie zapytania ofertowego do wybranych firm ubezpieczeniowych

Etap IV.  Wyselekcjonowanie ubezpieczyciela i najkorzystniejszej oferty :

 • ocena złożonych przez ubezpieczycieli ofert
 • finalne negocjacje w imieniu Klienta w zakresie składki, jak i zaproponowanych warunków ubezpieczenia
 • przygotowanie pisemnych rekomendacji dotyczących proponowanych rozwiązań

Etap V.  Zawarcie umów ubezpieczenia i kontrola prawidłowości wystawionych dokumentów :

 • wybór ubezpieczyciela przez Klienta
 • zapewnienie o prawidłowe wystawienie dokumentów potwierdzających zawartą umowę
 • kontrola zgodności postanowień umowy z uprzednio zaakceptowaną przez Klienta ofertą

Etap VI.  Proces usług posprzedażowych :

 • przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych, doubezpieczenia, aneksy, itp.
 • zarządzanie płatnościami
 • wznowienia wygasających umów
 • pomoc merytoryczna
 • pomoc prawna