Artykuły

Ubezpieczenie OC Zarządcy Nieruchomości

Z zarządzaniem nieruchomościami wiąże się określone ryzyko, które dotyczy odpowiedzialności cywilnej względem  zleceniodawców, jak i osób trzecich.

Ubezpieczenie Wspólnoty Mieszkaniowej

Coraz częściej Wspólnoty Mieszkaniowe podejmują decyzje o ubezpieczeniu majątku, którym zarządzają. Od decyzji tej zależy bowiem, czy ryzyko strat z powodu zalania, zerwanego dachu przez wichurę, czy znacznego odszkodowania za wyrządzone szkody przyjmie na siebie Wspólnota czy przejmie je Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie budynku wspólnoty a prywatne ubezpieczenie lokalu mieszkalnego

Wkrótce…